Translate

dijous, 8 de febrer de 2018

divendres, 26 de gener de 2018

El Qorner que porta efectes i tots son bons per les persones

PIDE UNA OFERTA PERSONALITZADA DE PARTICIPACIÓ

EL QORNER DE LOS MAYORES

Talent Experiencia i Memoria 

los mayores opinen sobre el que esta passant i marquen les pautes de Pro Avenir

Talento experiencia y memoria  Los Mayores

EMPODERAR LES PERSONES REACTIVA LES ORGANITZACIONS I REVITALITZA ELS TERRITORIS, ELS BARRIS I ELS MUNICIPIS

Noves ocupacions surten de les

NOVES FORMULES PER COMUNICAR MES I ARRIBAR A MES PERSONES I MES LLOCS BONES NOTICIES ..... EL CIEL

EMPODERAR LES PERSONES REACTIVA LES ORGANITZACIONS I REVITALITZA ELS TERRITORIS, ELS BARRIS I ELS MUNICIPISels dipositants de l'entitat i els clients que tenen comptes i llibretes d'estalvi, es plantegen la recerca d'un nou banc PensionismoDesprés de les declaracions del director general de CaixaBank sobre els desnonaments en què ha dit "que és un llegenda urbana" ...... els dipositants de l'entitat i els clients que tenen comptes i llibretes d'estalvi, es plantegen la recerca d'un nou banc que sigui mes realista i no tingui aquestes percepcions ee la situació de les famílies .... tan poc realista Es pregunten ... la Caixa no tenia ànima?

COOPEREN losmayores.com  AureAula de Tarquinos amb els seus programes